Nya flaggskeppsmodeller av skördetröskorna CR11 och CR10: New Hollands största framsteg när det gäller kapacitetsökning och minskat spill på en och samma tröskgeneration.

Basildon, juni 2024

Den nya flaggskeppsmodellen New Holland CR11, som presenterades på Agritechnica 2023, får sällskap av en CR10-modell vid den officiella lanseringen 2024 av den nya Next Generation-designen. Båda skördetröskorna, som tillverkas vid New Hollands Centre of Excellence i Zedelgem i Belgien, har innovativ ny teknik som är utformad för att hjälpa de största gårdarna att maximera produktiviteten, minimera spillet och minska de totala skördekostnaderna.

Den största skillnaden mellan de två modellerna är motoreffekten och spannmålstankens storlek, för att säkerställa att de nya skördetröskorna uppfyller kraven från ett brett spektrum av stora gårdar. CR11 har en spannmålstank på 20.000 liter och en 15,9-liters FPT Cursor 16-motor som ger 775 hk. CR10-motorn är en 12,9- liters FPT Cursor 13 med 635 hk, medan spannmålstanken rymmer 16.000 liter. Förutom den extra effekten och tankvolymen omfattar nyckelkomponenterna längre dubbelrotorer och det nya Twin-Clean-rensverket som gör att dessa skördetröskor spelar i en klass för sig när det gäller produktivitet, ren produktkvalitet och minimering av spill.

Mer kapacitet hela vägen igenom
Dessa nya flaggskepp i CR-serien är konstruerade för att hantera större skördevolymer. Skärborden finns i bredder från 10,6 till15,0 m (35–50 fot) med fasta knivar, flexibla knivar, rörliga knivar och för dukskärbord. Majsbord finns också med 12 till 16 rader och tömningsskruvens längd kan specificeras så att den passar alla skärbordsbredder. Det finns tre drivlinor att välja mellan för att passa alla skärbordskrav - standard med fast drivning, standard med steglös drivning och ett steglöst heavy-duty-system. På den steglösa drivlinan gör en CVT-drivning på motorväxellådan det möjligt att variera hastigheten på skärbordet och inmatningen anpassat efter gröda och fältförhållanden. Reversering av skärbord och inmatningsskruv sker med en hydraulmotor på drivlinan med fast hastighet och CVT-drivningen på drivlinan med steglös hastighet.

Som standard kan elevatorn justeras framifrån och sidotilten kan fjärrstyras från hytten. Härifrån matas grödan till New Hollands beprövade Dynamic Feed Roll-system, som nu kan reverseras, tillsammans med elevatorn och rotorerna, vid ett eventuellt stopp. DFR accelererar grödan och delar upp den i två enhetliga strömmar som matar de två efterföljande längsgående urtrösknings- och separationsrotorerna. En stor stenficka framför DFR kan antingen tömmas manuellt eller, som tillval, kan tömningen aktiveras hydrauliskt från hytten.

New Holland var först med att lansera en skördetröska med två längsgående rotorer, med den banbrytande urtrösknings- och separeringstekniken Twin Rotor för nästan 50 år sedan, 1975. Under årens lopp har konstruktionen utvecklats för att säkerställa att den uppfyller de ständigt ökande kraven på kapacitet, skydd av kärnorna, ökad kärnoch halmkvalitet. På de nya CR10 och CR11 har de två 600 mm rotorerna fått större diameter och längd för att ge mer högre kapacitet när materialet cirkuleras, samt vid urtröskning och spannmålsseparering. Varje rotor har 40 standardslagor, åtta HX-slagor och 12 separationsslagor. HX-slagorna kombinerar höjden hos de spetsiga slagorna med profilen hos standardslagorna, med en större sidoväggsvinkel som hjälper till att påskynda materialflödet i övergångsområdet i det trappstegsformade rotorhuset mellan urtrösknings- och separationsområdet. Vinkeln på rotorstyrskenan kan justeras från hytten, och med den nya utformningen av rotorstyrskenorna förbättras utmatningen om det är nödvändigt att reversera rotorerna. Det nya rotorhuset har en trappstegsdesign med större, bredare och högre rotorstyrskenor i separationsområdet för att hantera en större materialvolym med förbättrad separation och högre effekt. Slagskozonen består av två uppsättningar med tre lätta slagskor och separationsslagskorna består av två uppsättningar med sex lättviktsslagskor.

Helt ny TwinClean renssko

Den nya TwinClean-sållkassen har flera funktioner för att öka genomströmningen och minimera kärnspillet. Systemet består av dubbla- över och undersåll som är monterade efter varandra, ett över- och ett undersåll och en inmatningsskruv, och uppbyggt kring ett stort förberedningsplan med ett fallsteg till det första översållet. Luftflödet tillhandahålls av en sållfläkt med hög effekt. Två automatiska korsfördelningsmekanismer, en på förberedningsplanet och den andra på översållen, garanterar en jämn belastning av sållkassen under alla förhållanden. Två uppsättningar trycksensorer , en på förberedningsplanet och en på översållen, mäter ständigt belastningen på sållkassen och upptäcker eventuella avvikelser i materialfördelningen mellan höger och vänster sida. En sidomekanism flyttar också förberedningsplanet och sållkassen i sidled, vilket jämnar ut materialet över sållkassens hela bredd. Sållkassen kan kompensera för ojämn inmatning och sidolutningar på upp till 28 procent. Den kompletta luftkontrollerade sållytan är 8,76 m².

Spannmålstank som ökar autonomin
Spannmålstanken CR11 rymmer 20.000 liter och har en tömningshastighet på 210 l/sek, medan tanken CR10 rymmer 16.000 liter och har en tömningshastighet på 159 l/sek. Stoppfunktionen på den tvärsgående utmatningsskruven gör det möjligt att köra skruven helt tom, även om det fortfarande finns spannmål i tanken. På CR11 kan en tillvalsfunktion minska tömningshastigheten med 50 procent genom att koppla ur den främre tvärsgående skruven, vilket gör att vagnarna kan fyllas helt utan spill. Alla tömningsrör har ett vridbart utblåsningsrör för att säkerställa en jämn fyllning så att traktorerna kan hålla sig i rätt spår.

Hantering av skörderester för att matcha stora skärbord och stora mängder halm

CR10- och CR11-skördetröskorna kan fås med antingen en integrerad hack eller en hög huvmonterad finhack. Den integrerade hacken är avsedd för torra skördeförhållanden och marknader med mindre halmvolymer, medan den huvmonterade rotorhacken är avsedd för användare som behöver finare snittkvalitet, har större halmvolymer och behöver sprida ut materialet i hela skärbordets bredd.

Den integrerade hacken har 60 fasta knivar som tillsammans med 52 motknivar arbetar med 3.000 varv/min vid hackning eller 800 varv/min vid strängläggning. Manuell inställning av motknivarna är standard, hydraulisk inställning från hytten är tillval. En driven vals hjälper till att mata ut halmen vid strängläggning, eller leder materialet till spridartallrikarna vid hackning. De två hydrauliskt drivna 800 mm spridartallrikarna är vardera utrustade med tre spridarvingar och sprider snittat material i upp till 15 m bredd. En svängbar deflektorplåt bakom spridarna skapar en dynamisk pulserande effekt vid spridningen av växtresterna för att säkerställa en jämn fördelning över hela skärbordsbredden.

Den höga huvhacken består av en 500 mm cylinder med två rader piggar och två rader med släta kanter , plus ett operforerat slagplan. Detta följs av en sexradig roterande hack med 88 knivar och 67 motknivar. Hacken kan köras i låg (900 rpm) eller hög (3.600 rpm) hastighet, eller lämnas i neutralläge vid behov av service. Fjärrstyrning av hackens varvtal finns som tillval. De två hydrauliskt drivna spridartallrikarna med 970 mm diameter på denna enhet, vardera med fem spridarvingar, sprider restmaterial med en bredd på upp till 18 m. Denna typ av hack har också en svängbar deflektorplåt monterad bakom spridartallrikarna för att sprida växtresterna över hela skärbordsbredden med den dynamiska pulseringseffekten. Tillvalet Intellispread använder radar för att hela tiden bedöma den fulla bredden vid spridning av växtrester, och systemet justerar automatiskt spridningshastigheten, individuellt på höger och vänster tallrik för att säkerställa spridning över hela bredden. Ytterligare tillval inkluderar fjärrinställning av halmhackens luckposition, hacksteg och motknivar. Som tillval finns också en belastningsindikator för halmhacken som ger information om hackens effektförbrukning, vilket gör att hackens prestanda kan bedömas i förhållande till snittlängden, så att föraren kan välja det optimala förhållandet mellan effektförbrukning, snittkvalitet och kapacitet.

Teknik plus komfort gör skörden enklare
CR10/CR11-hytten, som är placerad under ett omdesignat tak och har en 25-literstank för handtvätt med integrerad tvålpump vid hyttstegen, har uppgraderats på flera områden. Manövreringen har underlättats med hjälp av två Intelliview 12-pekskärmar. Den primära skärmen på höger konsol styr och övervakar skördetröskans viktigaste driftsfunktioner, och den sekundära skärmen på A-stolpen är avsedd för kartläggning och autostyrning. Båda skördetröskorna är utrustade med tre kameror, med vyer bakåt, över spannmålstanken och tömningsskruven, medan en 360° fågelperspektivkamera finns som tillval tillsammans med en kamera vid dragkroken. Båda skärmarna kan konfigureras för extern kameravisning. Föraren kan nu också fjärrstyra flera funktioner från hytten, inklusive rotorns, hackens och inmatningsskruvens varvtal, DFR och rotorreversering samt full inkoppling/urkoppling av halmhacken.

Andra uppgraderingar av hytten inkluderar omdesignade bromspedaler och fotstöd, en lyxig ratt och högkvalitativa tyg- eller lädersäten, plus ett nytt luftkonditioneringssystem med flera zoner och luftkanaler längst ned i hytten. En ny Bluetooth-radio gör det möjligt att använda radio och mobiltelefon via radiokontrollpanelen i takkonsolen eller på en av de 12 IntelliView-skärmarna. På utsidan ger nya speglar en bredare betraktningsvinkel och den högra spegelarmen kan fällas in elektriskt som tillval, medan nya främre hyttsteg gör det lättare att rengöra vindrutan.

Ett omfattande belysningspaket består av fyra roterande varningsljus med LED, 13 LEDarbetslampor monterade på hytten, två LED-lampor för stubben, en LED-lampa vid tömningsskruven, en LED-lampa i spannmålstanken, åtta LED-arbetslampor bak, två LED-positionsljus, tre LED-lister under sidoskyddet, två LED-lister för service av motorn och en LED-list för sållen. Som tillval finns "långdistans"-strålkastare med 36 000 lumen och en räckvidd på 500 meter som är integrerade under hyttaket. En extra bärbar LEDarbetslampa finns också tillgänglig.

Precision som matchar prestanda
De nya CR10 och CR11 kombinerar funktionspaket med precisionsodlingsteknik som är utformade för att uppfylla behoven hos de största gårdarna. Ett Core PLM Intelligencepaket täcker de vanligaste behoven, till exempel IntelliSense med automatisk justering enligt den skördestrategi som föraren har valt, oavsett om det handlar om begränsat spill, bästa kärnkvalitet, maximal kapacitet eller fast avverkning. Det andra alternativet är Advanced PLM Intelligence-paketet för dem som har de mest avancerade kraven.

Korrigeringssignalpaket för IntelliSteer automatisk styrning och andra funktioner som kartläggning av avkastning och vattenhalt finns tillgängliga från fabrik med två noggrannhetsnivåer. Med hjälp av IntelliField-programvaran (tillval) kan ägare och förare omedelbart ta emot data från fältet och dela fältgränser, styrlinjer och täckningsdata när flera maskiner arbetar på samma fält samtidigt, utan kostnad.

En drivlina som klarar även de mest krävande förhållanden
CR10 och CR11 har en tvåväxlad hydrostatisk transmission och TerraLock halvautomatisk differentialspärr, som kopplas in manuellt och kopplas ur automatiskt beroende på styrvinkel och hastighet framåt. Modellerna med SmartTrax finns med band i tre olika bredder på 660 mm, 810 mm och 910 mm, med gummidämpning eller hydraulisk dämpning. Den totala maskinbredden är 3,49 m, 3,79 m respektive 3,99 m. På vissa marknader finns en bredare version tillgänglig i kombination med 910 mm band, där den totala maskinbredden är 4,8 m.

Om man föredrar en maskin med hjul har New Holland i samarbete med Michelin utvecklat 900 mm breda däck med en diameter på 2,32 m (VF 900/65 R46) för att minimera markpackningen och maximera dragkraften. Alternativa däckval är VF 800/70 R46 (2,32 m diameter) och VF900/60 R38 (2,05 m diameter). Styrhjulen på både hjuloch bandburna maskiner finns i bredder från 500 till 750 mm. Andra alternativ inkluderar 710/70 R42 eller 800/70 R38 tvillinghjul och LSW-däck med en bredd på upp till 1400 mm.

Motorn i nya CR10 är en sexcylindrig turboladdad 12,9-liters FPT Cursor 13 med en bränsletank på 1.300 liter, medan motorn i CR11 är en 15,9-liters FPT Cursor 16, även den en sexcylindrig turboladdad enhet, med en bränsletank på 1.500 liter. Den maximala uteffekten är 635 hk respektive 775 hk. Utformningen är förändrad och motorn är monterad i samma riktning och vinkel som rotorerna för maximal effektivitet, och kylluften sugs in bakom spannmålstanken. CR10 har två kylfläktar, medan CR11 har tre. Avgasgrenröret, turbon och efterbehandlingssystemet är monterade helt isolerade för att minska yttemperaturen på varma komponenter. Motorvarvtalet under skördearbetet är 1.900 rpm, vilket minskar ljudnivåerna och minimerar bränsleförbrukningen. Vid körning på väg är motorvarvtalet 1.300 varv/min för att uppnå maximal körhastighet med minimal bränsleförbrukning och låga bullernivåer.

All drivning sker via en transmission som är direkt ansluten till motorns bakre del, med minimal effektförlust. Motorns oljefilter är placerat på höger sida för enkel åtkomst, medan luftfiltret är lättåtkomligt på skördetröskans vänstra sida och kan demonteras från marknivå utan att man behöver klättra upp på motorplattformen.

Som tillval finns en encylindrig kompressor som är monterad på och drivs av motorn, med en tryckluftstank, en 10 meter lång slang och ett tryckluftsmunstycke som förvaras bredvid verktygslådan. Det finns fem tryckluftsuttag; vid hyttdörren, under förarplattformen, bredvid batterilådan, i motorområdet och vid den bakre stegen. Bland motortillbehören finns borstar monterade på varje roterande dammskydd för konstant rengöring vid hög dammbelastning från grödor som majs och solrosor.

I det helt nya hydraulsystemet på CR10- och CR11-skördetröskorna är hydraulslangarna nu dragna tillsammans i separata kanaler för bättre åtkomst och ett enklare system. Alla hydrauliska drivenheter för skörd kopplas ur mekaniskt via en koppling i motorns huvudväxellåda vid start eller under körning på väg, vilket minskar motståndet och sparar upp till 20 hk/15 kW effekt. Användningen av lastkännande pumpar minskar ytterligare behovet av hydraulkraft och ökar effektiviteten. Oljefiltreringen har också förbättrats i hela hydraulsystemet för att öka tillförlitligheten och minska behovet av underhåll.

New Holland uppdaterar utbudet av rundbalspressar med fixkammare inför 2024

Mot bakgrund av den uppdaterade designen av New Hollands fristående och kombinerade Roll Baler 125 med fixkammare inför 2024 finns ett antal förbättringar som ska garantera hög produktivitet och användarvänlighet. Pressarna, som producerar balar med höjden 1,25 m och bredden 1,22 m från en 2,3 m dubbelkampickup med fem pickupaxlar, 470 mm inmatningsrotor, CropCutter™ med 20 knivar och 18 rullar, drar nu nytta av kedjedrivning av högre kvalitet på viktiga ställen som inmatningsrotor och balkammare, för bättrehållbarhet och ökad effekt för krävande grödor och en längre livslängd.Transmissionsvinkeln har optimerats för att maximera kraftöverföringsaxelns livslängd, medan det nu finns ett nytt kraftuttag på 1 000 varv/min på både fristående modeller och kombimodeller.

För att förbättra materialflödet genom den 1 200 mm breda Hardox-inmatningsrotorn med en fingertjocklek på 10 mm, har en skrapa monterats för att minimera ”bakmatningen” och minska energiförbrukningen.

Kroge og fjedre i ballekammerets bagklap har fået en ny placering, og det er med til at reducere rengøringstiden, da ophobningen af afgrøde og støv mindskes Krokar och fjädrar på balkammarens baklucka har fått nya placeringar för att minska tiden som krävs för rengöring då ansamlingarna av material och damm minskas. På kombimodeller förhindrar förbättringarna att ansamlingar bildas kring hydraulslangar och minskar ansamling av damm runt rullkedjorna.

Maskinens övergripande hållfasthet har förbättrats på kombimodellerna genom att använda avancerade svetsprocesser och förlängda förbindelsesplåtar mellan press och inplastare, och det finns nu smörjbara bussningar på bakluckans lås på båda Roll Baler 125-modellerna. Hållbarheten för det sänkbara golvet har förbättrats med en ny bussning för vridpunkten.

På båda maskinerna har arbetshastigheten ökat med upp till 40 % snabbare öppningshastighet för bakluckan. Kvartsvarvs-balutmatningsfunktionen drar nytta av en uppdatering, inklusive en starkare gasdämpare, för att minska den manuella kraft som behövs vid skiftning mellan arbets- och transportlägena.

”I över fyrtio år har New Holland producerat de bästa pressarna, och Roll Baler drar nytta av denna långa expertis. De är kända för att leva upp till kundernas behov och leverera branschens bästa balar” säger Laurent Libbrecht, Head of Crop Production and Hay & Forage, New Holland Agriculture. ”Med denna nya uppdaterade version ger vi kunderna en ny, mer hållbar och mer tillförlitlig produkt för att öka produktiviteten.”

Carlo Lambro, Brand President New Holland Agriculture säger: ”Det nya utseendet på våra pressar är i linje med en övergripande uppdaterad design som vi kallar ”Inspired by Nature”. Det ger hela utbudet en modernare känsla, i linje med varumärket New Holland, som alltjämt är jordbruksspecialisten; ett komplett utbud som drivs av innovation, ny teknik för jordbruket med en ledande ställning inom hållbarhet. Vi ville att det nya utseendet skulle återspegla allt detta, utan att glömma att produktuppdateringarna inte bara handlar om design, utan även om teknik och effektivitet.”

Kiptuna investerade inför årets skörd i två New Holland CR 10.90 med Macdon dukskärbord. Vid intervjutillfället var man en vecka in i skörden och de två tröskorna var till belåtenhet, trots besvärliga förhållanden med mycket nederbörd. Man satsar på precision och valde till NIR-sensorn NutriSense eftersom målet är att mäta allt som går att mäta och på så sätt kunna fatta mer välgrundade beslut.

VD Andreas Grybäck var med och grundade Kiptuna 2016 och företaget består av de två gårdarna Sätuna och Kiplingeberg och är beläget norr om Uppsala. Totalt brukar man 1370 hektar i företaget. På halva arealen odlas höstvete och resterande fördelar sig på höstraps, ärtor, vårvete, vårkorn och ibland lite vårraps. Dessutom är en del av arealen uttagen som träda.

— Vi odlar konventionellt, med behovsanpassad jordbearbetningsstrategi. Där det fungerar kör vi med pinnkultivator eller tallrikskultivator, men vi plöjer en del och i år blir det nog mer med tanke på väderförhållandena, säger Andreas.

Fler hektar kräver ökad kapacitet
Kiptuna hade tidigare en New Holland CR 10.90 med VariFeed-skärbord, men då man utökade arealen med 370 hektar inför säsongen 2023, behövde man öka kapaciteten. Andreas och hans kollega läste på om olika skärbord och de fastnade för Macdons dukskärbord, men det var inte självklart att det skulle bli New Holland igen, men eftersom man var nöjda med sin förra New Holland-tröska och även med återförsäljaren Traktor Nord, bestämde man sig för två New Holland CR 10.90 med 41 fots Macdon-skärbord. En fördel med att fortsätta med New Holland är att personalen snabbt kände sig hemmastadd i de nya tröskorna.

Bra resultat trots besvärliga förhållanden
Efter en vecka in i första skörden med de nya tröskorna har Andreas och hans kollegor konstaterat att skärborden är lika bra som de trott och som de fått höra. I årets ibland besvärliga skördeförhållanden har resultatet varit riktigt bra, rapsskörden gick väldigt bra och även i liggande vete samt ärtor som tröskades under ogynnsamma förhållanden har det fungerat bra. Totalt sett är de hittills väldigt nöjda med skärborden och man har konstaterat att man kan köra vid lite sämre förhållanden än med vanliga spannmålsskärbord.

Bra flyt och lite spill
De är igång med att lära sig IntelliSense-systemet, men det är ett svårt år med bland annat mycket grönskott i spannmålen som ställer till det.

Om man jämför den förra tröskan med de två nya, är det ett bättre flyt i de nya, tack vare både IntelliSense-systemet och Macdon-skärborden. Man har även upplevt att de nya tröskorna spiller ytterst lite.

— Det har gjorts några fina uppdateringar på de nya tröskorna. Ett exempel är Dynamic Feed Roll i inmatningen som går att reversera ifall det skulle bli stopp. De stopp vi fick i rapsen var lättare att hantera nu, säger Andreas.

— Hittills är vi väldigt nöjda med de nya tröskorna, vi har bara haft lite inkörningsproblem, säger Andreas.

Precision till max
Man valde till NIR-sensorn NutriSense eftersom målet är att mäta allt som går att mäta, allt för att öka precisionen i odlingen. Man använder sig mycket av precisionsodlingteknik och exempelvis styr man utsädesmängder efter jordartskarteringen. Likaledes styr man växtnäringstillförseln efter markkartering och satellitbilder. Genom att mäta proteinhalten i spannmålen med hjälp av NutriSense kan man styra kvävegivorna och på så sätt nå så en så hög avkastning som möjligt.

— Kan vi inte göra en korrekt skördepotentialsuppskattning kan vi inte göra våra precisionsinsatser på rätt sätt, säger Andreas, och fortsätter;

— Det är ett lite tråkigt år att börja med NutriSense, först var det varmt och torrt och sedan blev det för blött, men när vi kört tre, fyra, fem år och samlat information, kan vi börja fatta beslut baserade på NutriSense, och vi måste ju börja med datainsamlingen någonstans.

Andreas menar att man kan släcka ännu en okänd parameter som man grubblat mycket på och man kan få svar på om man gör rätt med exempelvis sina styrfiler för kvävetillförseln? Tidigare har man inte kunnat få svar på det. Andreas menar att hektarskörden inte är hela svaret, utan informationen från NutriSense är ytterligare en informationskälla.

Systemet är inte bara användbart i samband med skörd, utan framöver kommer man eventuellt att välja att använda biogödsel och då kan man använda NutriSense för att styra kvävegivan vid flytgödselspridning.

På Kiptuna har man som mål att använda sig av så mycket precision som möjligt, därför har man även valt att ha en pulsstyrd växtskyddsspruta, vilket gör att man kan styra enskilda munstycken.

God service hos Traktor Nord
Andreas är väldigt nöjd med samarbetet med New Holland-återförsäljaren Traktor Nord. De erbjuder engagerad service och fungerande reservdelshållning. Att eftermarknadsdelen fungerar är en viktig del i tröskaffären.

— Vi är väldigt nöjda med Traktor Nord sedan tidigare. Vid något tillfälle fick vi låna en reservtröska när vi råkat ut för ett problem som tog tid att åtgärda, säger Andreas.

— Med vår gamla tröska tröskade vi 1000 hektar och då tappade vi lite i läglighetseffekt. I år när skörden är så besvärlig är vi väldigt glada för vår överkapacitet, säger Andreas.

Om Kiptuna
Under växtodlingssäsongen arbetar sex personer i företaget, dessutom tar man in extrapersonal under skörden. Det finns tre spannmålsanläggningar i företaget, en på vardera Sätuna och Kiplingeberg, dessutom finns det en anläggning på en arrendegård. Dock har man inte lagringskapacitet för hela skörden utan man säljer del spannmål direkt vid skörd.

I Kiptunas maskinpark finns följande maskiner från Traktor Nord:

Case IH Puma
Case IH Optum
2x New Holland CR10.90
Hawe ULW4000 Fältvagn


Faktaruta NutriSense
Vad gör NutriSense?

NutriSense-systemet ger dig som lantbrukare ytterligare en fördel: detaljerad information om näringsinnehåll, vilket gör det möjligt att optimera användningen av insatsvaror, avgöra det bästa sättet att hantera sin gröda på och förstå värdet av grödan för att få så bra betalt som möjligt för den. Att värdera kvävebalansen i fälten gör att gödslingsstrategierna kan optimeras för att uppnå exempelvis maximal skörd i volym eller för att optimera en viss proteinnivå, exempelvis vid odling av maltkorn eller kvarnvete. I och med att alla data från NutriSense kan laddas upp i portalprogrammet MyPLMConnect får lantbrukaren enkel tillgång till alla data och kan där hantera sina data för att senare kunna använda informationen när man fattar framtida beslut och planerar sina strategier.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram