Kategori:
Av: Jesper Walfridsson
Datum: 2023-05-19

Kundreportage Agronic flytgödseltunna HXA-II

På Yttereneby gård, en Demeter- och KRAV-certifierad gård söder om Södertälje, skapar Max Geiger ett harmoniskt kretslopp mellan jord, växter och djur. Målet är att bli helt självförsörjande, och man har kommit långt på vägen. Följ med oss när vi dyker in i hans berättelse om köpet av den innovativa Agronic HXA-II flytgödseltunnan och lär oss mer om regenerativt lantbruk.

Max Geiger har en bakgrund som lantbrukare och har tagit över driften av Yttereneby gård efter att ha varit anställd där i över nio år. Gården har fyra anställda och mjölkar de 80 korna i en dubbel åtta. Djuren producerar cirka 3000 kubikmeter flytgödsel per år. Gården har egen rekryteringen av djur och har också försökt bevara vissa tjurar. Totalt sett finns det cirka 200 djur på gården.

– Att vara lantbrukare i Sverige idag är både roligt och utmanande. Det finns många regler och kontroller som kräver mycket datorarbete, vilket inte alltid är det mest spännande. Det jag verkligen tycker om är helheten i lantbruket, säger Max.

Omslagspojken farg agronic

Ett ekologiskt biodynamiskt jordbruk som sträcker sig bortom det konventionella

På Yttereneby anser man att begreppet “ekologiskt” inte räcker för att beskriva deras tankesätt, metoder och handlingar. Istället bedriver de vad de kallar ett “ekologiskt biodynamiskt” jordbruk, och det har skett på platsen sedan 1960-talet. Det biodynamiska konceptet sträcker sig längre än vanlig ekologi genom att prioritera att hålla allt inom gården. Det finns en specifik certifiering för detta som heter Demeter, och det är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter.
Max har en stark drivkraft att skapa en gård fungerande som ett slutet kretslopp genom regenerativt jordbruk på ett modernt och rationellt sätt. Till exempel köper de inte in externa gödslingsmedel eller kraftfoder. De strävar efter att använda alla tillgängliga resurser i sitt område och att ta tillvara på all gödsel och näring de har är av stor vikt.

– Bördighet, mångfald och långsiktighet är avgörande faktorer i alla beslut som tas på gården, säger Max.

Agronic flytgödselspridare

Återskapande av jordens hälsa

Genom att använda växtföljd på rätt sätt arbetar de för att bygga upp bördigheten i jorden. Max tycker det är spännande att hitta lösningar som mellangrödor, fånggrödor och gröngödsling, samt att variera mellan olika växtfamiljer och släkten för att främja kolbindning i jorden.

– Vi behåller vallarna i tre år innan vi bryter dem. Vi odlar höstsäd med honungsört, vårgrödor som rybs, samt helsäd med blodklöver och rajgräs, förklarar Max.

Mervärdet med ett regenerativt lantbruk ligger i dess förmåga att återskapa och förbättra jordens hälsa, ekosystemets mångfald och miljömässiga hållbarhet. I Sverige har intresset för det här mervärdet inte riktigt tagit fart än. Det är betydligt större söderut, som i Tyskland och Danmark. Att få till lönsamhet i verksamheten har varit en utmaning.

– Jag tror att intresset och miljömedvetenheten kommer att växa även här i Sverige. Jag har bara varit igång i ett år och har fått bra stöd, men jag har ännu inte hunnit göra en fullständig ekonomisk analys. Men jag är optimistisk inför framtiden, säger Max.

Agronic aker 2 1024x540

Maximering av grödornas tillgång till näringsämnen och minskning av markpackning

I det dagliga arbetet är det även betydelsefullt att ha bra maskiner. På gården rullar sedan tidigare i våras bland annat en Agronic HXA-II. Genom att använda tunnan och knivbillarna kan kvävet direkt appliceras i marken och utnyttjas på bästa möjliga sätt. Djupströbädden komposteras för att bli mer lättillgänglig och gynnsam för grödorna när den vänds och brinner. Samtalet glider in på området markpackning. Det är något som inte prioriteras tillräckligt i Sverige, enligt Max. Det resulterar i minskad bördighet, sämre grödor och lägre skörd.

– Att motverka markpackning är av stor vikt för oss. Våra verktyg för att uppnå det är gödseltunnan och däcktrycksreglering. Gödseltunnan är särskilt bra på att fördela trycket jämnt. Vi har även utrustat alla våra traktorer med däcktrycksreglering. Genom att reglera lufttrycket i traktorer, på gödseltunnan och eventuellt fler tunga maskiner kan vi minska markpackningen på åkrarna och även minska slitaget på däcken när vi kör på vägarna, säger Max och fortsätter:

– Krabbstyrningen har gett utmärkta resultat, både på plöjning och efter den första harvningen. Det är svårt att se var man har kört. Du kan knappt märka var du har varit. Tillsammans med däcktrycksreglering och krabbstyrning har vi uppnått de effekter vi förväntade oss av dessa åtgärder.

Smidighet och effektivitet i gödselhanteringen

Tidigare hade man en vacuumtunna på tio kubik på gården, men det tog lång tid både att fylla och tömma den. Ofta hamnade den sista skvätten dessutom på en när man kopplade bort fyllningen.

– Nu kan man köra smidigt och bekvämt, klädd i kostym om man så vill, säger Max och skrattar. Tidigare hade man svårigheter att hinna med allt själva, så gården
behövde anlita andra entreprenörer som stöd. Nu kan de köra när de vill och vid rätt tillfälle och dessutom finns nu tid att hjälpa grannarna. Max är även nöjd med hjälpen han fick vid uppstarten av tunnan tidigare i våras.

– Det var väldigt smidigt för oss att komma igång med maskinen i våras. Allt gick smärtfritt! Vi hade en bra kontakt med återförsäljaren och Nordfarm från början. Ni var snabba, hjälpsamma och förklarade tydligt, säger Max. Tunnan används både på vallar och andra grödor. Den fungerar även bra vid sådd direkt efter plöjning.

– Jag körde på ett ställe där det fanns ett rejält ”surhål” som jag inte såg. Jag trodde att jag skulle fastna och behöva ringa pappa för hjälp, men tunnan smög över utan problem. Jag blev väldigt nöjd, konstaterar Max.

Att valet föll på Agronic berodde på att det är den är den lättaste tunnan med den här kapaciteten och storleken. Det finns också flera fördelar med släpskorampen; det blir inte vindkänsligt, man får en liten fåra där gödseln och jorden kommer i direkt kontakt med varandra, det blir effektiv användning av gödseln och med ramp
riskerar man inte att få en hinna av gödsel som kan följa med i nästkommande skörd. Kombinationen av krabbstyrning, vikt och däcktrycksreglering blev avgörande.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram