Av: Jesper Walfridsson
Datum: 2024-06-11

Kundreportage - Pöttinger Sensosafe

Nibble och Säby Gårdar i Ösmo i Nynäshamns kommun är ett familjeföretag vars historia sträcker sig till 1966. De som driver gårdsverksamheten är Linda och Thomas Gustavsson som båda har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med lantbruk. Nu blir de först i Sverige med att inkludera Pöttinger Sensosafe i maskinparken. 

Under våren är unga rådjur och andra små vilda djur särskilt sårbara när de sitter eller gömmer sig i det höga gräset. Eftersom de inte flyr på grund av tryckreflexen kan de oavsiktligt fångas av slåttermaskinen. Sensosafe är integrerat i frontkrossen och vid viltkänning lyfts krossen automatiskt.
Foto: Ausrine Öhrström


Verksamheten består av ett blandat jordbruk med spannmål, vall och köttdjur. Och de erbjuder en rad olika tjänster och produkter, bland annat hästfoder i form av hösilage i stor fyrkantsbal och spannmål i säck. Hösilaget skördas från vallgräs av mestadels timotej och ängssvingel och kvaliteten säkerställs med regelbundna näringsanalyser.

Pöttingers Sensosafe på slåtteraggregatet är redo för leverans från Traktor Nord i Nykvarn till gården i Ösmo.

Fyrkantspressen blev starten

Thomas berättar att han tidigare hade en gård ihop med sina föräldrar, och att de började producera hästfoder redan på 80-talet.

– Men 1998 tog vi ett stort steg framåt genom att köpa en fyrkantspress. Det är 26 år sedan nu, men det var så vi började i branschen med inplastade fyrkantsbalar, säger han.

Sedan dess har de hela tiden haft en bra kundkrets som varit stadig och stabil. Övergången till odling av hästfoder kan vara utmanande för de som är nya på området, men enligt Thomas handlar framgången om att vara noggrann i alla led. Och det kräver lyhördhet för marknaden och kundernas behov samt en konsekvent noggrannhet genom hela processen.

– Alla steg måste skötas, inget får fallera.

– Att vara lantbrukare ger många möjligheter och är ett fritt yrke. Men jag önskar att lönsamheten var bättre och mer likvärdig jämfört med andra yrken när det kommer till arbetsbelöning och försörjning, säger Thomas Gustavsson. 

Läglighetseffekten styr

För Thomas är det viktigt att hålla maskinkedjan ung och hålla skördemaskinerna i bra skick.

– För där är man beroende av läglighetseffekten. Det får inte gå sönder mitt i skörden när du har 30 hektar liggande. Vi har precis köpt en ny fyrkantspress, jag har bytt ut dem allteftersom pressarna har slitits.

För Thomas är principen att ”viktiga maskiner byts i tid” en avgörande faktor för att säkerställa en effektiv drift. Han har alltid haft ett stort maskinintresse, men kan inte peka ut några favoriter då han inte blir fäst vid maskinerna.

– Färgburken är oviktig, det är servicen och när­heten till servicestället som avgör. Och det är Traktor Nord i Nykvarn som är det närmaste servicestället för oss, vi har handlat av dem länge.

När man ser sig omkring i maskinparken är ”färgburken” som Thomas beskriver det blandad. Det är maskiner från alla möjliga varumärken. Men ett nytillskott är en tröska från New Holland som kommer att gå varm under skörden. Gårdens arealer omfattar 450 hektar plus lite till som skötselavtal. Där ingår vall, bete och spannmålsodling. Thomas har säkrat utsäde för i år men säger att det var jätteproblematiskt. 
– Vår huvudleverantör kunde inte leverera det vi ville ha, trots att vi var ute i god tid. Men vi löste det med en annan leverantör och rensar även fram en del eget utsäde.

Pöttinger senosafe

2022 höll Traktor Nord sin årliga vårvisning där de visade sitt sortiment av redskap och maskiner. Då var representanter från Pöttinger på plats och visade upp en sensor som direkt fångade Thomas intresse.

Pöttinger Sensosafe som visades upp är ett system som bidrar till att rädda livet på rådjurskid och andra vilda djur under skördearbetet. Systemet använder en avancerad sensor som under skörden skannar området framför slåtteraggregatet och använder reflekterande ljus för att upptäcka närvaron av vilda djur.

– Vi vill absolut inte köra på djur i onödan, det vill väl ingen.

När Pöttinger berättade de att de skulle introducera sensorn slog Thomas till.

– På noll sekunder sa jag direkt att vi var intresserade!

Först i sverige

Fastforward till årets säsong så blir Thomas nu först ut i Sverige med Pöttingers innovativa sensor.

– Nu när viltstammarna är så stora som de är i dag så är risken stor att man kör på djur under skörden. Det är ett jätteproblem och innefattar både dovkalv, rådjur, harar och andra djur.

Ett annat otrevligt problem som kommer på köpet när man kör på djur enligt Thomas är att fodret riskerar att förorenas. Förorenat foder på grund av dödade vilda djur kan bland annat orsaka botulism och bör därför förebyggas. Botulism är en förgiftning som ger förlamning och plötsliga dödsfall hos hästar och andra djur.

Sensosafe räddar liv

Medan det sensorbaserade assistanssystemet på slåttermaskinen rör sig framåt, undersöker den området framför sig med hjälp av integrerade LED-lampor som reflekterar ljus från grödan tillbaka till sensorn. Upptäcker sensorn variationer i färgreflektionen som orsakas av päls och fjädrar hos vilda djur och fåglar skickas en signal till traktorns styrenhet. Slåtterhydrauliken och maskinen lyfts då automatiskt upp med hög hastighet, och föraren får en akustisk signal för att bromsa.

För bakre slåtterenhet sätts en separat mellanram in på frontlyftanordningen med en sensorbalk. Sensorn upptäcker området där enheten arbetar och möjliggör för föraren genom en akustisk och visuell signal att stanna och rädda djur från farozonen eller lämna ett litet obearbetat område.

Pöttinger Sensosafe är en investering som Thomas tror blir lönsam på sikt. Men framför allt handlar det om att han absolut inte vill köra på djuren i onödan.

– Det känns jätteroligt att vara först ut i Sverige med denna lösning, avslutar Thomas.

Listpriset för en 10 meter Sensosafe är i dag 320 000 kronor.

Sensorerna för bakre aggregaten är helt oberoende av fabrikat på slåttermaskin och skickar en akustisk signal till föraren att ett vilt är identifierat.

Sensorn som för frontkross går enbart att välja som tillval vid nybeställning av en Pöttingerfrontkross. Detta då Sensosafe är integrerat i frontkrossen och automatiskt lyfter krossen vid viltkänning. Frontkrossen är inte medräknad i ovannämnda 320 000 kronor.

Sensosafe finns även att beställa till övriga slåtterkombinationer såsom sidohängt aggregat alternativt bogserat aggregat med eller utan kombination av frontaggregat.

Rekommenderad framkörningshastighet av ett ekipage utrustat med Sensosafe är 10km/h.
Källa: Pöttinger & Jordbruksaktuellt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram