FÖRSÄLJNING

Rickard Melin

Norra Stockholm/Uppland

070-387 26 67

018-18 30 81

rickard.melin@traktornord.se

Torbjörn Jansson

Västmanland

070-313 00 31

021-15 16 05

torbjorn.jansson@traktornord.se

Per Åkerhielm

Uppland

070-710 61 84

018-489 40 34

per.akerhielm@traktornord.se

Tonni Jansson

Uppland

070-639 75 12

018-18 30 92

tonni.jansson@traktornord.se

Erik Petersson

Södra Stockholm

070-107 69 34

08-50 66 57 06

erik.petersson@traktornord.se

Anders Gruving

Dalarna och södra Gävleborg

070-765 39 91

026-420 17 17

anders.gruving@traktornord.se