FÖRSÄLJNING

Roger Fernqvist

Västmanland, Enköping & Bålsta

070-092 55 08

021-15 16 06

roger.fernqvist@traktornord.se

Rickard Melin

Norra Uppland

070-387 26 67

018-18 30 81

rickard.melin@traktornord.se

Mats Wassberg

Södra Uppland och norra Stockholm

070-109 15 70

018-18 30 73

mats.wassberg@traktornord.se

Erik Petersson

Södra Stockholm

070-101 69 34

08-50 66 57 06

erik.petersson@traktornord.se

Anders Gruving

Dalarna och södra Gävleborg

070-765 39 91

026-420 17 17

anders.gruving@traktornord.se