FÖRSÄLJNING

Peter Hjelte

Västmanland, Enköping & Bålsta

070-109 15 63

021-15 16 03

peter.hjelte@traktornord.se

Rickard Melin

Uppland

070-387 26 67

018-18 30 81

rickard.melin@traktornord.se

Erik Petersson

Stockholm

070-101 69 34

08-50 66 57 06

erik.petersson@traktornord.se

Anders Gruving

Dalarna och södra Gävleborg

070-765 39 91

026-420 17 17

anders.gruving@traktornord.se

Johan Andersson

Södra Uppland, Norra Stockholm

070-30 22 873

018-18 30 75

johan.andersson@traktornord.se